Forum SpaarInformatie | Sparen | SpaarRente | SpaarBanken | En meer
https://forum.spaarinformatie.nl/

Waarom volgen de rentes op deposito's (nog) niet ?
https://forum.spaarinformatie.nl/spaardeposito-f30/waarom-volgen-rentes-deposito-nog-niet-t5403.html
Pagina 1 van 1

Auteur:  Hadjememaar [ vr 29 apr 2011 12:57 am ]
Berichttitel:  Waarom volgen de rentes op deposito's (nog) niet ?

Dit heeft alles te maken met het feit dat het uiterst moeilijk is om de toekomst te voorspellen.

De rente op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen kan in de meeste gevallen ook dagelijks worden aangepast.

LeasePlanBank vormt hierop een interessante uitzondering. Per kwartaal stellen ze daar een opslagpercentage vast en vervolgens wordt dat opslagpercentage verhoogd met de stand van de 1-maands-Euribor op de voorlaatste werkdag van de voorgaande maand. De som hiervan vormt de rente op hun dagelijks opvraagbare spaarrekening voor de komende maand.

Met wat fantasie zou je kunnen stellen dat er sprake is van een 1-maands-deposito, immers de rente staat voor de gehele maand vast en de rente wordt aan het eind van de maand uitgekeerd. Zelfs een vergelijking met een 3-maands-deposito lijkt niet geheel onredelijk vanwege de opslag die steeds per kwartaal wordt vastgesteld.
Heel optimistisch bezien is dit voor de spaarder zelfs het "perfecte" deposito, hij kan immers opnemen vóórdat het deposito afloopt en dat zonder boete !
Iets realistischer moet geconstateerd worden dat LPB een achterdeur heeft ingebouwd en wel via de "productvoorwaarden":
RENTEVERGOEDING INTERNETSPAARREKENING
8.1
De rente is variabel en nominaal op jaarbasis. LeasePlan Bank stelt
het rentepercentage op de Internetspaarrekening van tijd tot tijd vast
en communiceert het rentepercentage via de Website. Een wijziging in
het rentepercentage kan per elke datum plaatsvinden en zal middels
renteberichten aan de Rekeninghouder en via de Website gecommuniceerd
worden.


Af en toe doet de mogelijkheid zich voor om voor de (zeer) korte termijn een voorspelling te doen. Toen bijvoorbeeld Trichet begin maart een toespeling had gedaan, dat de ECB wel eens van plan zou kunnen zijn om de Refirente te verhogen, begonnen de Euribor-rentes aan een (versnelde) opmars.
Independent Online heet 76 economen gepeild. Ongeveer de helft daarvan voorziet een verhoging van de rente door de ECB in juli, 17% voorziet dat vóór juli, maar niet één denkt dat het in mei al zal gebeuren.

Kortdurende deposito's volgen grofweg de Euribor-rente. Er zijn websites die dagelijks de Euribor-rentes publiceren.
Nadere beschouwing van die Euribor-rentes leert dat de 12-maands-Euribor al wat minder beweeglijk is dan de 1-weeks- of 1-maands-Euribor. Waar de kortere Euribor-rentes de laatste tijd stijgen of gelijk blijven, vertonen de langere af en toe nog een kleine daling.

Langer lopende deposito's volgen begrijpelijkerwijs deels ook de wat langere Euribor-tarieven. De verdere toekomst is moeilijker te voorspellen, dus zullen de langer lopende depositorentes meestal minder wild wijzigen dan de rentes op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen.

Gaat het om nog langer lopende deposito's, dan wordt de Geldmarktrente (zoals Euribor en Refirente, korte rente) steeds minder belangrijk. Dit ten koste van de Kapitaalmarktrente (lange rente). Een voorbeeld van de "lange rente" is de rente die wordt vergoed op de 10-jaars-staatslening. En laat die rente op de 10-jaars-staatslening nu juist de afgelopen twee weken zijn gedaald...............

Uitzonderingen zijn er om de regel te bevestigen.
Spectaculaire verhogingen van rente op deposito's lijken op de korte termijn niet voor de hand te liggen.

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/