Forum SpaarInformatie | Sparen | SpaarRente | SpaarBanken | En meer
https://forum.spaarinformatie.nl/

De vermogensrendementsheffing in Box 3
https://forum.spaarinformatie.nl/renteberekeningen-administratie-f38/vermogensrendementsheffing-box-t7080-30.html
Pagina 3 van 4

Auteur:  DagobertDuck [ wo 24 okt 2012 11:41 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Het kenmerk van onze overheid is dat ze de laatste jaren zelden doen wat ze moeten doen en veel dingen doen die je juist net moeten doen.

De VRH zal ongetwijfeld gemeden worden als gespreksonderwerp in de coalitie onderhandelingen en dan is dat even geen gespreksonderwerp tenzij er consumentenorganisaties of iets vergelijkbaars zijn die zich gaan roeren.

Probleem is dat de overheid door mismanagement voor miljardentekorten zorgt. Zo staat de deur voor meer geld naar Griekenland (ondanks harde toezegging van Rutte) weer op een grote kier. Via de achterdeur heeft men een enorm Target2 schuld opgebouwd, de illegale staatsobligaties opkoopactie van de ECB moet ook nog betaald worden. De geldverwateringsactie LTRO leidt over 2 jaar tot een 1.000 miljard euro probleem. Mismanagement alom om een onhoudbare euro te behouden die ons nog nooit enig voordeel maar alleen nadeel gebracht heeft en ondertussen wordt daardoor ook nog de EEG binnenmarkt op het spel gezet.
Miljarden gaan daarheen zonder enig nut, miljarden die we goed zelf kunnen gebruiken. http://www.thierrybaudet.com/wp-content ... mn-NRC.pdf

Men is daardoor bezig te graaien waar men kan. De VRH zou daardoor zelfs kunnen stijgen.

@Piggy, ik denk dat de overheid niet wakker wordt en jou voorbeeld dat perfect aantoont. Alle ministeries moesten bezuinigen. Dat is ingevuld door projecten uit te stellen en zo betalen van aannemers en externen te verminderen. Projecten te temporiseren, wat een mooi woord is voor vertragen, waardoor je in de praktijk meer geld uitgeeft en je doel (opbrengst) later behaalt waardoor je rendement op je project fors daalt. Op eigen personeel en salarissen werd niets bezuinigd. Alles werd afgewenteld op anderen.

De kortinspas aan minder mensen geven is ook een matregel om iets af te wentelen op anderen.

Met minder activiteiten (en ook het minieme postje minder kortingspassen) heb je als overheid minder personeel nodig omdat er minder gebeurt. De ambtenaren hebben zichzelf dus een royaal minder werken en hetzelfde betaald krijgen aangemeten. Hoewel... in het kader van de stimulering van de economie vond men dat de overheidssalarissen omhoog moesten (terwijl die van niet-overheidspersoneel dalen) waardoor men meer geld krijgt voor minder werk uitvoeren.

De discussie over de hypotheekrenteaftrek is ook een verkeerde. Dat geeft onrust en onzekerheid bij huizenbezitters en huizenkopers. Onrust en onzekerheid leiden tot een vastzittende woningmarkt en prijzendalingen.

Mij bekruipt wel eens het gevoel dat de middenmoters en lager armer gemaakt worden terwijl de top 1% tot top 5% rijker gemaakt worden. De statistiek bevestigt dat beeld want er schijnt een verschuiving van rijkdom van iedereen naar de top 1% tot top 5% te gaan.

Auteur:  piet_pecunia [ wo 24 okt 2012 9:34 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Ik lees hier steeds "onze overheid" maar dat/die is nu juist het probleem.

Wat is "onze overheid", wie zijn dat "onze overheid".

Dit land is eenvoudigweg té verdeeld. De politieke standpunten en partijen in dit land zijn té veelvuldig en té verdeeld en divers om nog tot een betrouwbare overheid met één visie te komen. En een tactische visie zoals we die al decennia zien is nu eenmaal een contradictio in terminis.... Mede gezien de landelijke instroom/uitstroom ontwikkelingen in diezelfde decennia zie ik dat ook zeker niet beter worden.

Een beetje off-topic maar wel heel relevant in de context van overheidsbeleid.... En, ja ik weet het "we kiezen ze zelf", maar dat is het punt juist, ook die "we", is aan een dramatische verandering onderhevig.

Auteur:  DagobertDuck [ wo 24 okt 2012 11:01 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

piet_pecunia
Ons land wordt geregeerd door ambtenaren. Ambtenaren die kunnen doen en laten wat ze willen en bij misstanden of regelrechte misleiding of gewoon liegen nooit aangesproken worden laat staan ontslagen worden.

Verder wordt ons land voor de bühne geregeerd door mensen met een veel te groot aantal die: onvoldoende weten of niet doorpakken of gewoon "soepel willen meelopen" of bij voorbaat altijd gehinderd worden door partijbelangen. Beïnvloedbaarheid door lobbygroepen is ook te hoog. Er zitten in de bestuurders te weinig mensen die structuur scheppen of een vuist maken omdat het nodig is voor het algemeen belang.

Verdeeldheid is vaak niet het probleem zoals je in mijn post hebt kunnen lezen. Zo is de ministeries eensgezind opgedragen om te bezuinigen en wordt het gepikt dat ze dat feitelijk gewoon niet doen.

Van je laatste alinea is me niet duidelijk wat je bedoelt maar ik ben er wel heel benieuwd naar.

Auteur:  marcelm [ wo 24 okt 2012 11:27 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

De overheid verliest ook nog eens in een rap tempo het vertrouwen van de bevolking door de schandalen, besluiteloosheid, mismanagement etc..

Mod edit: off-topic tekst verwijderd.

Auteur:  Piggy [ do 25 okt 2012 7:29 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Mod edit: tekst verwijderd.
De teksten over de kosten van honden en katten ook.

Auteur:  1500 [ vr 23 nov 2012 10:15 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Martijn schreef:
Spaargeld kan natuurlijk ook voortkomen uit een erfenis of schenking maar dan zijn er weer successierechten of schenkingsbelasting verschuldigd ( met aftrek van de belastingvrijstelling ).

Even terzijde een wetenswaardigheidje:
Leeftijd eenmalige vrijstelling schenkbelasting verhoogd
AMSTERDAM - De leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor ouders die hun kinderen geld willen geven is verhoogd van 35 naar 40 jaar. Dat staat in het Belastingplan waarmee de Tweede Kamer dinsdag heeft ingestemd.
Voor meer klik hier.

Auteur:  bccb1 [ wo 22 mei 2013 10:18 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Omdat ik ondanks eerdere verzoeken hiertoe van de overheid nog steeds geen antwoord had gekregen op mijn vraag hoe een rendement van 4% gerealiseerd zou kunnen worden heb ik de vraag nogmaals gesteld aan de afdeling Publieksvoorlichting van het Min. van Fin. Zaken.

In eerste instantie kreeg ik een 1e reactie waarvan de inhoud mij wel erg bekend voor kwam; in ieder geval ook nu weer een reactie zonder feitelijke beantwoording van de door mij gestelde vraag.

Inmiddels ook een 2e reactie mogen ontvangen. Deze luidt als volgt:
"Bij de introductie van de vermogensrendementsheffing is het forfaitaire (ook wel fictieve) rendement gesteld op 4%. Deze 4% is het langjarig gemiddelde risicovrije rendement dat een belastingplichtige geacht wordt te kunnen te behalen op zijn box 3-vermogen[1]. Destijds is het rendement op staatsobligaties gebruikt als benchmark. Gemiddeld houdt ook in dat er jaren zullen zijn dat het rendement lager is dan 4%, wat voor spaargeld in deze jaren het geval is. Er is gekozen voor een langjarig vaststaand gemiddeld forfaitair rendement, omdat de opbrengst van box 3 hierdoor solide en vrij constant is, en niet één op één met de marktontwikkelingen mee fluctueert, zoals bijvoorbeeld met de AEX-index. De staatssecretaris begrijpt goed dat bij veel mensen onvrede leeft over de hoogte van het forfaitaire rendement in box 3, maar een oplossing is daar op dit moment niet voor, ook al omdat de budgettaire middelen ontbreken om bijvoorbeeld het fictief rendement (al dan niet tijdelijk) te verlagen. De commissie-Van Dijkhuizen kijkt ook naar de vermogensrendementsheffing. We zullen vervolgens zien of de resultaten de commissie Kamer aanleiding geven om de discussie verder te voeren.".

Met name de zinsnede "... ook al omdat de budgettaire middelen ontbreken om bijvoorbeeld het fictief rendement (al dan niet tijdelijk) te verlagen." geeft in mijn ogen precies aan waarom het gaat. De overheid heeft geld nodig en haalt dat gewoon bij de belastingbetaler weg die nog iets extra's financieel achter de hand heeft. Dit is uiteraard al erg lang bekend alleen vind ik het altijd wel plezierig dat mij dit uiteindelijk ook gewoon verteld wordt en er niet meer om heen gedraaid wordt.

Een antwoord op mijn vraag zal ik vermoedelijk nooit krijgen.

Auteur:  obligataire [ wo 22 mei 2013 11:04 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

bccb1 schreef:
Omdat ik ondanks eerdere verzoeken hiertoe van de overheid nog steeds geen antwoord had gekregen op mijn vraag hoe een rendement van 4% gerealiseerd zou kunnen worden heb ik de vraag nogmaals gesteld aan de afdeling Publieksvoorlichting van het Min. van Fin. Zaken.

Een antwoord op mijn vraag zal ik vermoedelijk nooit krijgen.


Met alle respect, had je een beleggingsadvies verwacht? Dat zullen ze uiteraard nooit geven.
Er zijn genoeg strategieën denkbaar om aan 4% rendement te komen. Ook met sparen, maar dan moet je het geld niet wegzetten op een direct opvraagbaar tegoed.
Ikzelf zit nog steeds op 4,65% gewogen gemiddeld met mijn spaargelden.
En met de beleggingen (aandelen,obligaties,ledenkapitaal,opties) gaat het nog veel beter de laatste tijd, maar dat kan uiteraard weer omslaan.

Ik trap een open deur in, maar BOX 3 gaat niet alleen over spaargeld. Er zijn veel meer alternatieven.
In zijn algemeenheid zul je iets meer (zorgvuldig afgewogen) risico willen/durven lopen voor wat meer rendement. Dat is van alle tijden......
Wat als risico wordt ervaren, is voor iedereen verschillend.
Zo kun je een prachtig rendement behalen door een pandje op te knappen en aan studenten te verhuren. Als het goed gaat, lach je om die 4%.
Een ander huivert misschien alleen al bij de gedachte. Maar het is wel de manier om de VRH te verslaan.

Auteur:  henrid [ wo 22 mei 2013 11:25 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Sinds 2005 ben ik heel bewust actief bezig om m'n rendement met puur "risicoloos" sparen zo hoog mogelijk te krijgen. Dit liep op van 3,5% naar 5 jaar lang boven 5% in de jaren 2008 t/m 2012 met een piek op 5,5%. Op dit moment staat m'n jaarlijks voortschrijdend gemiddelde op 4,5% en het zal nog lang boven de 4% blijven. De enigen die klagen over de VRH zullen de mensen zijn met meer dan 21000/42000 Euro, en veelal zullen dat degenen zijn met veel grotere bedragen. Daar kun je zoveel mee doen, van defensief beleggen tot banksparen, en met de focus op langjarige deposito's haal je gegarandeerd nog de 4%. Tegen de tijd dat deze aflopen, zitten we hopelijk weer in de lift met de rentes. Tja, en aangezien Nederland financieel ziek is (zie budgettaire anorexia) moet je er zelf voor zorgen dat je weerstand groot genoeg is om in deze crisis niet als eerste het onderspit te delven, want de overheid kan bijna niet anders dan onze reserves gebruiken. Of dat eerlijk is is een ander verhaal, want volgens onze volksvertegenwoordigers willen we solidair zijn met de nog corruptere zuidelijke/oostelijke landjes :evil:

Auteur:  bccb1 [ wo 22 mei 2013 3:49 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Citaat:
obligataire - Met alle respect, had je een beleggingsadvies verwacht
Nee, natuurlijk niet. Maar als je als overheid nog steeds van mening bent dat een bepaald rendement haalbaar is dan geef ook eens wat voorbeelden hoe dit rendement behaald zou kunnen worden.

Citaat:
obligataire - Ik trap een open deur in, maar BOX 3 gaat niet alleen over spaargeld. Er zijn veel meer alternatieven.
Dit is uiteraard ook bij mij en de meeste lezers van deze site bekend. De andere zaken die jij benoemt hebben m.i. minder te maken met sparen en gaan veel meer over beleggen.
Veel spaarders zijn uiterst behoedzaam in de wijze waarop zou met hun spaargelden omgaan en niet iedereen durft de stap naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties te zetten dan wel de risico's te aanvaarden die hiermee gepaard gaan. Ook moet je voldoende tijd kunnen vrijmaken om in het aandelenwereld te stappen; niet iedereen kan hiervoor voldoende tijd vrijmaken.
En daarnaast opent deze website toch met de koptekst "Spaarinformatie.nl De site voor informatie over sparen" ?

Waar het mij uiteindelijk om gaat is dat de overheid op dit soort vragen inhoudelijk durft te reageren en gewoon aangeeft waar het werkelijk om gaat.

Auteur:  obligataire [ wo 22 mei 2013 4:57 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

bccb1 schreef:
En daarnaast opent deze website toch met de koptekst "Spaarinformatie.nl De site voor informatie over sparen" ?


Dat klopt, maar ten aanzien van de vraagstelling doet dat niet terzake.
Het punt is, velen hier menen dat er maar één manier bestaat om geld te parkeren en dat is op een spaarrekening die altijd vrij opneembaar is.
Misschien wat gechargeerd, maar de frustratie komt daaruit voort dat men vanuit een zeer risicoaverse houding een navenant rendement behaalt, namelijk nog geen 2 procent op dit moment. Zelfs het wat langer vastzetten van geld (dat men hoogstwaarschijnlijk niet nodig heeft) wordt daarbij vaak als een risico gezien (de rente zal maar stijgen, goh, dan loop je misschien ooit wel rente mis).
Deze houding is een vrije keuze. De wetgever laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open om met een wat avontuurlijker insteek een veel hoger rendement te realiseren waardoor de effectieve belastingdruk veel lager is. Dat iemand dat niet durft of dat te veel werk vindt, prima! Maar klaag dan niet zo, vind ik.

En dan wordt telkens weer gewezen op het zeer risicovol zijn van beleggen.
Natuurlijk zijn er zeer risicovolle beleggingen, maar tussen deze en een direct opvraagbaar spaartegoed bestaat een enorm breed scala aan alternatieven. Varierend van lichtjes risicovol tot kans op verlies van de hoofdsom.

Daar moet je je in verdiepen. Niets komt aanwaaien.
Op een simpel aandeel Koninklijke Olie (omzet hoger dan menig land aan begroting heeft) valt een rendement van 8% te behalen, mits je enige kennis hebt van opties en het risico kunt inschatten, wegen en tevens kunt dragen.
Ledencertificaten Rabobank geven je 5%. En ja, er is wat onrust. Daarom zijn die dingen nu goedkoop in de aanschaf. De een vindt ze risicovol en doet ze weg. De ander ziet het als een buitenkans om wel royaal de VRH te verslaan. Wie zal het zeggen. Door te spreiden in bezittingen haal je sowieso er al veel risico uit.

De overheid zal deze 'adviezen' niet geven. Die vindt waarschijnlijk dat mensen slim genoeg zijn om dat zelf uit te zoeken. Of te berusten in een laag rendement.

Auteur:  Piggy [ wo 22 mei 2013 5:58 pm ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Vroegah (voor 2001) moest je 0,7% belasting betalen van je vermogen, lees hier meer.
Toen sprak men niet over fictieve vermogens en dergelijke. Wie weet gaat de term fictief rendement nog wel van tafel of gaan ze wel goochelen met cijfers. Momenteel zou een fictief rendement van 2% voor spaarders beter in de oren klinken. De overheid zou dan de belasting echter kunnen verhogen van 30 naar 60% om zo toch het vermogen met 1,2% te belasten. Spaarders zullen dan niet meer gaan klagen over het fictieve rendement, maar wel over de verdubbeling van de belasting.
Misschien was het wijzer van de overheid geweest om helemaal geen term fictief rendement te bedenken maar gewoon met 1,2% te belasten.

Wat beleggen betreft, onbekend maakt onbemind.

Auteur:  JandeV [ do 23 mei 2013 9:53 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Waarom laat je nu weg dat je tot 2001 naast vermogensbelasting ook nog gewoon inkomstenbelasting moest betalen?
Het werkelijke rendement werd bij het inkomen opgeteld en op de gebruikelijke wijze belast, met maximaal 60%. (Tot 1990 met maximaal 72%)

Auteur:  groentje [ do 23 mei 2013 10:06 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Ik begrijp niet waarom iedereen zo graag wil dat het fictief rendement naar beneden wordt bijgesteld.

Want realiseer je goed dat als de overheid dat gaat doen, het fictief rendement weer pijlsnel omhoog zal worden bijgesteld zodra de rentes ook maar een beetje gaan stijgen. En dan eindigen we misschien wel veel slechter dan we ooit zijn begonnen...

Auteur:  piet_pecunia [ do 23 mei 2013 10:30 am ]
Berichttitel:  Re: De vermogensrendementsheffing in Box 3

Alsof "ze" dat toch niet zullen doen :lol:

Pagina 3 van 4 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/