Forum SpaarInformatie | Sparen | SpaarRente | SpaarBanken | En meer
https://forum.spaarinformatie.nl/

Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)
https://forum.spaarinformatie.nl/renteberekeningen-administratie-f38/vermogensrendementsheffing-2020-alvast-berekenen-t9857.html
Pagina 1 van 2

Auteur:  myy [ do 14 maart 2019 9:26 am ]
Berichttitel:  Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

In 2019 is de basis van de vermogensrendementsheffing:
sparen: 0,13%
beleggen: 5,60%
bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekening-2019/

Graag wil ik alvast de verwachte vermogensrendementsheffing 2020 berekenen.
sparen: waarschijnlijk iets lager dan 0,13%
beleggen: hoe wordt dit percentage bepaald?

Auteur:  BillGates [ do 14 maart 2019 11:38 am ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Officieus: Als het spaardeel omlaag gaat, gaat het beleggingsdeel omhoog. Het mag de staat geen verlies opleveren....
De bijbehorende verantwoordingsstatistieken worden er dan bijgezocht.

Auteur:  myy [ do 14 maart 2019 11:45 am ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Dat zou wel gek zijn...

De AEX had in 2018 een negatief rendement.

Auteur:  Doboy [ do 14 maart 2019 12:01 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

2018 telt maar voor 1/15 deel mee en 15 jaar geleden was het rendement van de referentie-index misschien wel nog negatiever. Aandelen tellen verder maar voor 1/3 deel mee voor het beleggingsrendement. Dus ik denk dat het fictieve rendement van het beleggingsdeel voor 2020 niet veel lager zal komen te liggen.

Auteur:  myy [ do 14 maart 2019 12:14 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

bedankt, dat wist ik niet

blijkbaar voor 53%! gebaseerde op onroerende zaken
en 33% aandelen, 14% obligaties

Het rendement op onroerende zaken (koopwoningen) was de afgelopen jaren vrij hoog.
Dus het inderdaad zo dat de vermogensrendementsheffing in 2020 hoog blijft :-(


Citaat:
Het forfaitair rendement in rendementsklasse II (2017: 5,39%, 2018: 5,38%[6]) is gebaseerd op het rendement van overige bezittingen en wordt jaarlijks voor jaar t als volgt berekend (herijkt). Het percentage wordt gesteld op de som van
53% van het langetermijnrendement op onroerende zaken,
33% van het langetermijnrendement op aandelen en
14% van het langetermijnrendement op obligaties
(de kapitaalmarktrentevoet van de jongste Nederlandse 10-jarige staatsobligatie).[7] Steeds is een rendement de bijbehorende rendementsfactor verminderd met 1 (of uitgedrukt in een percentage: deze uitkomst maal 100%). Voor elke categorie wordt de voor belastingjaar t > 2016 gehanteerde langetermijnrendementsfactor berekend als de 15e-machtswortel uit het product van de 14e macht van de voor belastingjaar t-1 gehanteerde langetermijnrendementsfactor en de betreffende gerealiseerde rendementsfactor (de factor waarmee de waarde vermenigvuldigd is) voor het jaar t-2. Voor de toepassing hiervan voor t = 2017 wordt het langetermijnrendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties van het kalenderjaar 2016 gesteld op respectievelijk 4,25%, 8,25% en 4%.

Voor onroerende zaken wordt uitgegaan van het CBS-prijsindexcijfer voor Bestaande Koopwoningen.
Voor aandelen wordt uitgegaan van de MSCI-index (Europa, bruto, lokale valuta). De startwaarde voor het langetermijnrendement wordt berekend als het gemiddelde van 77 resultaten: het gemiddelde rendement per jaar met als startjaar een willekeurig jaar in de periode 1984-1994 en als eindjaar een willekeurig jaar in de periode 2008-2014.
Voor obligaties wordt uitgegaan van de kapitaalmarktrentevoet van de jongste Nederlandse 10-jarige staatsobligatie.https://nl.wikipedia.org/wiki/Box_3

Auteur:  BillGates [ do 14 maart 2019 1:17 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Eigenlijk zou per schijf ook die beleggingsmix anders moeten zijn. Het is toch gek dat iemand in schijf 1 vanaf 30.000 voor een groot deel wordt aangeslagen op onroerend goed bezit. De eigen woning valt niet in Box3, dus zou het hier tweede woningen moeten betreffen? Voor alle mensen met 30.000 euro op de bank?

Citaat:
met als startjaar een willekeurig jaar in de periode 1984-1994 en als eindjaar een willekeurig jaar in de periode 2008-2014.

Dus zoeken ze maar een periode om de gewenste uitkomst te krijgen?

Auteur:  Piggy [ do 14 maart 2019 2:21 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Wel raar dat anno 2019 met alle geautomatiseerde systemen de overheid niet het werkelijk rendement kan belasten/bepalen.

Mijn vermoeden is dat er nog heel wat moet worden aangepast bij de belastingdienst voordat dit uberhaupt realiseerbaar is.

Auteur:  henrid [ do 14 maart 2019 9:05 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Toevallig had dit onderwerp deze week ook mijn aandacht. Zo vond ik een document van de BD, met daarin:
Citaat:
Rendementsklasse II (beleggen)
De herijking van het rendement voor beleggen vindt plaats op basis van een meetkundig gemiddelde waarin het langetermijnrendement van het voorgaande
jaar voor 14/15e deel weegt en het jaarrendement van het daaraan voorafgaande jaar voor 1/15e deel. Het langetermijnrendement voor jaar 2019 wordt dus
vastgesteld op het meetkundige gemiddelde van het langetermijnrendement voor 2018 en het jaarrendement van 2017. De herijking van het
langetermijnrendement gebeurt voor aandelen, obligaties en onroerende zaken afzonderlijk. De rendementen voor aandelen worden ontleend aan de MSCI-index
voor Europa, voor onroerende zaken aan het CBS-prijsindexcijfer voor bestaande koopwoningen en voor obligaties aan de DNB-statistiek voor het rendement op de
meest recente 10-jarige staatsobligatie. Door de stijging van de huizenprijzen ligt het jaarlijkse rendement voor onroerende zaken over 2017 boven het
langetermijnrendement 2018. Ook aandelen zijn in 2017 fors in waarde gestegen. Het jaarrendement op aandelen bedroeg 13,72%. Het rendement op obligaties in
2017 vertoonde wel een lichte stijging ten opzichte van 2016, maar ligt nog beduidend onder het langetermijnrendement 2018. Het langetermijnrendement
voor 2019 voor het totaal van de beleggingen wordt bepaald door de uitkomsten voor onroerende zaken, aandelen en obligaties te wegen met respectievelijk 53%,
33% en 14%. Het langetermijnrendement op het totaal van beleggen 2018 bedraagt 5,38%. Na herijking met de rendementen in 2017 komt het
langetermijnrendement voor beleggingen voor 2019 uit op 5,60%.

Tabel II: rendement beleggen
Code:
          vastgoed aandelen obligaties beleggen
weging      53%       33%      14%      100%
jaar      jaarlijks rendement
2015      2,79%     5,45%    0,69%
2016      5,08%     7,90%    0,29%
2017      7,53%    13,72%    0,52%
belastingjaar langetermijnrendement
(2016*)  (4,25%)   (8,25%)  (4,00%)
2017      4,15%     8,06%    3,78%     5,39%
2018      4,21%     8,05%    3,55%     5,38%
2019      4,43%     8,43%    3,35%     5,60%
(*) De langetermijnrendementen zoals opgenomen in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2016. Deze zijn gebruikt als langetermijnrendement (t-1) in de herijkingsformule voor het jaar 2017

Vastgoed zal wel een vlucht genomen hebben de laatste jaren, zodat het zwaar drukt op het rendement.
Obligaties stelt toch niet veel meer voor, en zal het gemiddelde wel verder omlaag halen in de toekomst.
En wat beleggen betreft, als ik de MSCI Europe bekijk, dan is deze index net zo beroerd als de AEX: https://www.investing.com/indices/msci-europe-chart
1/1/2019 ligt weer een stuk dieper dan 1/1/2018 en dat moet het gemiddelde toch ook weer omlaag trekken voor 2020.
Ik zie dat die stand nu gelijk is aan 13 jaar geleden, en dat dit de komende jaren positief voor ons uit zou moeten pakken, kijkend naar de piek in 2007 vlak voor de crisis.

Auteur:  Martijn [ vr 15 maart 2019 12:13 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Citaat:
Mijn vermoeden is dat er nog heel wat moet worden aangepast bij de belastingdienst voordat dit überhaupt realiseerbaar is.


Gewoon politieke onwil, als ik de tronie van Wiebes zie , nu in zijn rol als minister weer, moet ik zo snel mogelijk de TV zender veranderen.

De overheid wil gewoon een bijna vast bedrag hebben uit de inkomsten van de Vermogensrendementsheffing, ze kunnen de naam beter noemen wat het beestje werkelijk is Vermogensbelasting, Dat dekt de lading tenminste zoals nu procentueel belasting geheven wordt.

Auteur:  JandeV [ zo 29 dec 2019 2:02 am ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

We weten nu wat het veronderstelde rendement voor beleggen over 2020 is, 5,33%.
En we weten hoe het rendement over het komende jaar wordt berekend.
Onroerend goed,... gestegen, aandelen,... geëxplodeerd, zelfs de rente op de 10-jarige staatslening zou gestegen zijn.
Het veronderstelde rendement van het beleggingsdeel zou zomaar boven de 6% kunnen komen in 2021.

Gelukkig is er nog de separate berekeningsmethode voor het spaardeel, die een drukkend effect zal hebben op de totale VRH.

Auteur:  Piggy [ zo 29 dec 2019 1:58 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

JandeV schreef:
We weten nu wat het veronderstelde rendement voor beleggen over 2020 is, 5,33%.
En we weten hoe het rendement over het komende jaar wordt berekend.
Onroerend goed,... gestegen, aandelen,... geëxplodeerd,


Aandelen lijken te zijn "geëxplodeerd", echter als je rekening houd met het negatief rendement in 2018 valt de stijging mee.
Vergeet niet dat als bijvoorbeeld aandelen met 50% dalen, het jaar daarna de aandelen met 100% moeten stijgen wil je op het zelfde niveau terug komen.

Auteur:  e.banket [ zo 29 dec 2019 2:05 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Je kunt deze berekeningen toch niet meer serieus nemen . Het heeft niets te maken met mijn concrete inkomsten of toename van bezittingen .

Auteur:  JandeV [ zo 29 dec 2019 2:15 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Met de daling van de aandelenkoersen in 2018 is kennelijk al rekening gehouden bij de berekening voor 2020. (Verlaagd van 5,6% naar 5,33%.)

Auteur:  BillGates [ zo 29 dec 2019 2:30 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

Ik vrees ook dat voor komende jaren en dus vooral ook in het nieuwe model voor Box3, beleggers met een belasting van boven de 2% rekening moeten houden. Naast de inflatie en de beleggingskosten. Voorzichtig beleggen onder de 4% rendement wordt een verlieslatende zaak. Gratis en gedekt sparen op een deposito wordt voordeliger. Nog. Beleggen in hoogrenderende/hoog risico aandelen blijft over maar wordt als racen naar de rand van de klif. Dank overheid.

Auteur:  Piggy [ zo 29 dec 2019 3:15 pm ]
Berichttitel:  Re: Vermogensrendementsheffing 2020 (alvast berekenen)

BillGates schreef:
Dank overheid.


De directe veroorzaker is de EU die de euro heeft geintroduceerd. Zuidelijk landen kunnen dankzij de euro niet hun devaluatie truukje toepassen en zijn dus hoge schulden aangegaan. Hierdoor heeft de EU zakken met geld geregeld en de rente flink verlaagt.
Dit heeft tot gevolg bij de VRH waar we nu zitten en straks de nieuwe waar we naar toe gaan.

En vele mensen blijven toch voorstander van de EU. Je ziet dat er barstjes/vlekken komen op de reputatie van de EU. De britten vonden het genoeg en zijn bijna uit de EU gestapt. Hoe zal de toekomst gaan? Komen er nog meer barsten? Gaan er meerdere landen uit de EU?
Of blijven we doormodderen?

Pagina 1 van 2 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/