Spaarinformatie, de site voor informatie over sparen


Het is nu zo 13 jun 2021 9:53 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]

Advertenties

Sponsors
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 75 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: zo 28 jun 2020 12:27 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3453
e.banket schreef:
Dat iemand alleen spaart en geen beleggingsrekening heeft of extra onroerend goed
is toch al simpel te zien bij de aangifte .
Virtueel inkomen is daar helemaal niet aan de orde .
Het is exact duidelijk wat ze voor rendement hadden .

Het voelt als oplichting

hahahaaa !De overheid denkt maar aan 1 ding: we moeten inkomsten binnen krijgen.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 28 jun 2020 1:00 pm 
2 Kwartjes

Geregistreerd: zo 27 sep 2009 4:34 pm
Berichten: 530
Uit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, J.A. Vijlbrief, d.d. 26 juni 2020, aan de voorzitter van de Tweede Kamer, betreffende 'Stand van zaken aanpassing box 3':
Citaat:
Reacties op het voorstel
Het voorstel van mijn ambtsvoorganger heeft geleid tot veel reacties uit de samenleving, van individuele burgers tot brancheorganisaties en de AFM. Er is brede steun voor het tegemoet komen van spaarders, maar de herverdeling ten nadele van belastingplichtigen die relatief veel overige bezittingen of schulden hebben in box 3 en tegelijkertijd relatief lage werkelijke rendementen behalen, leidt tot kritiek. De kern van die kritiek is dat het forfaitaire beleggingsrendement zoals dat in box 3 wordt bepaald, voor sommige categorieën van overige bezittingen niet haalbaar is en dat dit er toe kan leiden dat kleine beleggers zich gedwongen voelen in zeer risicovolle beleggingen te stappen. Tegemoetkomen aan de nadelige gevolgen voor mensen met laagrenderende bezittingen anders dan spaargeld, leidt onvermijdelijk tot een complexer stelsel dat bovendien gevoeliger wordt voor arbitrage.

Overwegingen van het kabinet ten aanzien van de aanpassing van box 3
Ik realiseer me dat de wens om beter aan te sluiten bij het werkelijke rendement onverminderd leeft. Het belasten van het reële rendement blijft het uiteindelijke doel. Tegelijkertijd moet een stelselwijziging op voldoende draagvlak kunnen rekenen en mag het niet tot onevenwichtigheden leiden. Het kabinet komt ten aanzien van de hervorming van box 3 daarom tot de volgende conclusies:
1. Het voorstel waarvan op 6 september 2019 de contouren zijn gepresenteerd, komt weliswaar tegemoet aan de belangen van alle spaarders, maar benadeelt andere groepen onevenredig en leidt daardoor in deze vorm tot onevenwichtige uitkomsten. Om onevenwichtigheden te voorkomen zijn aanpassingen nodig die het voorstel van mijn ambtsvoorganger complexer en minder robuust maken tegen arbitrage.
Ik zal het wetsvoorstel op basis van deze contouren daarom niet in deze vorm aanbieden aan uw Kamer. Dit kabinet zal onderzoeken welke mogelijkheden er op de langere termijn zijn voor een hervorming van het box 3 stelsel, op basis van de opties die in de bouwstenen zijn gepresenteerd, zoals een progressief tarief, een vermogensbelasting en het belasten van het reële rendement. Dit zijn fundamentele wijzigingen in de structuur van het stelsel die meer tijd kosten, omdat de Belastingdienst in de gelegenheid moet worden gesteld om deze wijzigingen door te voeren in de systemen en te implementeren.
2. Om een groot deel van de spaarders en de relatief kleine beleggers toch op korte termijn tegemoet te kunnen komen, wordt daarnaast gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Ik onderzoek de mogelijkheden hiertoe. Ik streef ernaar om dit op Prinsjesdag in een concreet voorstel aan uw Kamer aan te bieden.


A penny saved is a penny earned.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: vr 03 jul 2020 10:45 pm 
2 Kwartjes

Geregistreerd: zo 27 sep 2009 4:34 pm
Berichten: 530
De Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) bracht vandaag, 3 juli 2020, uit de 'NOB-notitie inzake box 3: een aanzet tot een snellere aanpassing van box 3 naar een heffing op basis van werkelijk rendement'. Hierin is onder meer het navolgende te lezen:
Citaat:
Inleiding
In het AO d.d. 23 juni jl. voorafgaand aan de kamerbrief d.d. 26 juni 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven, dat het nog tien jaar gaat duren voordat heffing in box 3 kan plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement. Dit zou betekenen dat pas in 2030 de wijziging wordt ingevoerd die de Tweede Kamer reeds op 13 november 2019 via de motie-Stoffer heeft gevraagd. In dezelfde kamerbrief is aangegeven, dat het voorstel van zijn ambtsvoorganger Snel (d.d. 6 september 2019) wordt ingetrokken. Dit betekent dat tot 2022 sowieso geen wezenlijke veranderingen in het box 3-regime zijn te verwachten. De NOB vindt dat een teleurstellende situatie die geen recht doet aan:
- de belangen van de miljoenen box 3-belastingplichtigen die inmiddels al gedurende een langere periode worden geconfronteerd met een belastingdruk op de inkomsten uit vermogen die ver uitstijgt boven hun werkelijke rendement (in veel gevallen zelfs ruim boven 100%), en
- de oproep van de Hoge Raad in zijn arresten d.d. 14 juni 2019 aan de wetgever om te komen tot een aanpassing van box 3, waarmee de belastingheffing weer gaat aansluiten bij de werkelijke rendementen van de belastingplichtige.

NOB-voorstel: bied belastingplichtigen de optie om op basis van werkelijk rendement te worden belast
De huidige box 3-regeling gaat uit van forfaitaire rendementen, waarbij dat rendement procentueel hoger is naarmate de omvang van het box 3-vermogen hoger is, ongeacht wat het werkelijke rendement is (geweest). De eenvoud voor de Belastingdienst in de uitvoering prevaleert op deze wijze boven het draagkrachtbeginsel en een rechtvaardige belastingheffing.
De Orde stelt nu voor om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden te opteren voor een heffing op basis van het werkelijke rendement. Hierbij is het aan de belastingplichtige om alle relevante informatie te verzamelen en aan te dragen bij de Belastingdienst. Hij zal dus welbewust meer moeite moeten doen, maar krijgt daarvoor een rechtvaardiger belastingheffing terug.

Inpasbaarheid in IT-infrastructuur Belastingdienst
Om de bestaande IT-infrastructuur van het belastingaangifte en aanslagsysteem minimaal te belasten, kan worden gedacht aan de volgende opzet:
1. In het huidige aangiftesysteem worden de volgende vragen toegevoegd:
a. Heeft u een verzoek ingediend om te worden belast over het werkelijke rendement op box 3-vermogen?
b. Zo ja, vul hier het bedrag van het werkelijk genoten inkomen in.
2. In een losstaande on-line-module moet de belastingplichtige vervolgens alle relevante informatie en specificaties verstrekken. Deze module kan net als de VIA voorzien zijn van informatie die al bekend is bij de Belastingdienst en door de ketenpartners via CRS en DAC7 is aangeleverd.

Tot slot: Heffingsvrij vermogen - een aandachtspunt voor de oudedagsvoorziening
Er zijn vele belastingplichtigen die in privé hebben gespaard en/of belegd, en beschouwen dit als hun oudedagsvoorziening. Denk hierbij vooral aan niet-werknemers die geen pensioen bij een werkgever hebben opgebouwd. Zij hebben in de regel niet of nauwelijks via box 1 voor de oude dag gespaard. Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd een laag of geen pensioen of andere gefaciliteerde oudedagsvoorziening heeft, is derhalve aangewezen op zijn in privé (in box 3) opgebouwde vermogen. Uit oogpunt van het draagkrachtbeginsel is het naar de mening van de Orde daarom noodzakelijk dat deze groep een verhoogd heffingsvrij vermogen in box 3 krijgt.
Met deze oplossing wint box 3 ook op dit punt aan rechtvaardigheid en zal dit tot meer draagvlak voor de box 3-heffing leiden bij de belastingbetaler.


A penny saved is a penny earned.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 10:26 am 
3 Kwartjes

Geregistreerd: do 03 maart 2011 8:42 pm
Berichten: 944
In deze vorm valt er wel mee te leven, wat de NOB voorstelt.

Maar ik denk dat de fiscus hier anders over denkt, zeker gezien de extra uitgaven die de overheid heeft gedaan afgelopen maanden met de Corana crisis, moet de overheid meer geld zien binnen te halen.

De inkomsten uit de VRH kunnen ze gewoonweg niet missen, zie als voorbeeld de gemeenten waar ook afgelopen tijd een groter beroep wordt gedaan door diegene die door Corana finaancieel in moeillijkheden geraakten.

Het zou mij niet verbazen dat de OZB volgend jaar nog verder omhoog gaan ( gelukkig heb ik mijn WOZ met peildatum 2019 met 50 K naar beneden weten te krijgen ).

De overheid heeft een grote behoefte aan extra belastinginkomsten om de tegenvaller,s opgelopen begin dit jaar op te kunnen vangen.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 10:34 am 
Knaak

Geregistreerd: di 24 apr 2012 2:16 am
Berichten: 2951
Weer een nieuw plan...
Wat het ook wordt, het is toch niet goed of het deugt niet...

_________________
D.V.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 12:06 pm 
3 Kwartjes

Geregistreerd: vr 30 sep 2011 7:26 am
Berichten: 770
waarom zijn extra belastinginkomsten nodig? Je kan als overheid toch gewoon geld bijlenen tegen negatieve rente? Verdien je er ook nog aan.

:roll:


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 9:02 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3453
Empire schreef:

NOB-voorstel: bied belastingplichtigen de optie om op basis van werkelijk rendement te worden belast
De huidige box 3-regeling gaat uit van forfaitaire rendementen, waarbij dat rendement procentueel hoger is naarmate de omvang van het box 3-vermogen hoger is, ongeacht wat het werkelijke rendement is (geweest). De eenvoud voor de Belastingdienst in de uitvoering prevaleert op deze wijze boven het draagkrachtbeginsel en een rechtvaardige belastingheffing.
De Orde stelt nu voor om belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden te opteren voor een heffing op basis van het werkelijke rendement. Hierbij is het aan de belastingplichtige om alle relevante informatie te verzamelen en aan te dragen bij de Belastingdienst. Hij zal dus welbewust meer moeite moeten doen, maar krijgt daarvoor een rechtvaardiger belastingheffing terug.

Inpasbaarheid in IT-infrastructuur Belastingdienst
Om de bestaande IT-infrastructuur van het belastingaangifte en aanslagsysteem minimaal te belasten, kan worden gedacht aan de volgende opzet:
1. In het huidige aangiftesysteem worden de volgende vragen toegevoegd:
a. Heeft u een verzoek ingediend om te worden belast over het werkelijke rendement op box 3-vermogen?
b. Zo ja, vul hier het bedrag van het werkelijk genoten inkomen in.
2. In een losstaande on-line-module moet de belastingplichtige vervolgens alle relevante informatie en specificaties verstrekken. Deze module kan net als de VIA voorzien zijn van informatie die al bekend is bij de Belastingdienst en door de ketenpartners via CRS en DAC7 is aangeleverd.

Tot slot: Heffingsvrij vermogen - een aandachtspunt voor de oudedagsvoorziening
Er zijn vele belastingplichtigen die in privé hebben gespaard en/of belegd, en beschouwen dit als hun oudedagsvoorziening. Denk hierbij vooral aan niet-werknemers die geen pensioen bij een werkgever hebben opgebouwd. Zij hebben in de regel niet of nauwelijks via box 1 voor de oude dag gespaard. Wie na het bereiken van de AOW-leeftijd een laag of geen pensioen of andere gefaciliteerde oudedagsvoorziening heeft, is derhalve aangewezen op zijn in privé (in box 3) opgebouwde vermogen. Uit oogpunt van het draagkrachtbeginsel is het naar de mening van de Orde daarom noodzakelijk dat deze groep een verhoogd heffingsvrij vermogen in box 3 krijgt.
Met deze oplossing wint box 3 ook op dit punt aan rechtvaardigheid en zal dit tot meer draagvlak voor de box 3-heffing leiden bij de belastingbetaler.
Dus je krijgt de keuze om je aangifte in te vullen en er mee akkoord te gaan of je kan de nodige extra zaken invullen en aanleveren en mogelijk minder VRH gaan betalen.

Elke kleine verandering in de IT-infrastructuur van de belastingdienst schijnt veel werk op te lever. Ik vraag mij af of dit systeem niet behoorlijk verouderd is. Is het niet beter om een compleet nieuw systeem zelf op te zetten die zeer makkelijk aan te passen is mochten men wetten aan willen passen?

Wat punt b betreft, hoe zit het met werknemers die zelf eerder met pensioen zijn gegaan en de jaren voor het pensioen uit eigen zak hebben betaald? Komen die ook in aanmerking voor deze korting?

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 10:03 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3453
erikk schreef:
waarom zijn extra belastinginkomsten nodig? Je kan als overheid toch gewoon geld bijlenen tegen negatieve rente? Verdien je er ook nog aan.

:roll:


1,2% van de inkomsten is overig. Dus hiervan is een gedeelte VRH opbrengsten.

https://www.rijksbegroting.nl/2019/voor ... 57_10.html

Stel dat 10% van deze overig VRH inkomsten zijn. Dus van 300 miljard in 2019 is dit dan 0,12%. Of te wel (300.000.000.000/100)/0.12= 360 miljoen.

En stel dat de overheid geld kan lenen tegen -0,46% : https://www.telegraaf.nl/financieel/194 ... ieve-rente

Dan zou de Nederlandse overheid dus 78 miljard euro moeten lenen om die 360 miljoen aan inkomsten goed te kunnen maken.
Weet niet of dat zo makkelijk gaat, maar in theorie zou het kunnen.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 10:22 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo 09 dec 2007 7:20 pm
Berichten: 3275
Piggy schreef:
Is het niet beter om een compleet nieuw systeem zelf op te zetten die zeer makkelijk aan te passen is mochten men wetten aan willen passen?
Gelukkig heb jij meer verstand van beleggen en zul jij het werkelijke rendement verzwijgen, maar wel ineens op gaan geven in een crashjaar (dus kansloos systeem). Maar dat het verouderd is, daar lopen we wel tegenaan ja, maar ook een nieuw systeem kost honderden "man"-jaren werk.

Piggy schreef:
Wat punt b betreft, hoe zit het met werknemers die zelf eerder met pensioen zijn gegaan en de jaren voor het pensioen uit eigen zak hebben betaald? Komen die ook in aanmerking voor deze korting?
Oh, je bedoelt zo'n simpel systeem dat rekening houdt met alle onvoorziene idiote wetswijzigingen in de toekomst en met terugwerkende kracht even kunnen harmoniseren. Elke kronkel die men nu nog toevoegt aan de BD brengt dat instituut dichter bij de afgrond.

Oftewel: Gewoon de vrijstelling een flink stuk verhogen, en we zijn weer een tijdje zoet.

_________________
<als het glas half leeg is, past er meer bij in dan wanneer het half vol is>


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: za 04 jul 2020 11:03 pm 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma 18 aug 2008 10:38 am
Berichten: 3736
Piggy schreef:
1,2% van de inkomsten is overig. Dus hiervan is een gedeelte VRH opbrengsten.

Ik begrijp je niet. VRH is onderdeel van de inkomstenbelasting, die je dan ook aangeeft op je aangifte inkomstenbelasting. Hoezo daarnaast nog eens overig? De opbrengst van Box3 is ergens tussen de 4 a 5 miljard. Wat al meer is dan 1,2% overig van 303 miljard.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 05 jul 2020 10:10 am 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3453
BillGates schreef:
Piggy schreef:
1,2% van de inkomsten is overig. Dus hiervan is een gedeelte VRH opbrengsten.

Ik begrijp je niet. VRH is onderdeel van de inkomstenbelasting, die je dan ook aangeeft op je aangifte inkomstenbelasting. Hoezo daarnaast nog eens overig? De opbrengst van Box3 is ergens tussen de 4 a 5 miljard. Wat al meer is dan 1,2% overig van 303 miljard.


Sorry, ik kon inkomsten box 3 niet vinden. Dus ik dacht het moet bij overige inkomsten zitten.

Als de inkomsten uit box 3 dus 4 miljard is en de Nederlandse overheid kan lenen tegen -0.46% rente dan zou men dus een bedrag moeten lenen van: 869 miljard euro. De staatsschuld zit nu op 387 miljard euro https://www.destaatsschuldmeter.nl/.
Dus dat zou een verviervoudiging zijn. Ik denk niet dat de Nederlandse staat zo'n groot bedrag kan ophalen en als ze dat al lukt dan zal de rente niet negatief zijn maar positief. De schuldpositie wordt dan te groot en de leners worden dan terughoudend en eisen dus hogere rente.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Laatst bijgewerkt door Piggy op zo 05 jul 2020 10:35 am, in totaal 1 keer bewerkt.

Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 05 jul 2020 10:19 am 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: za 28 maart 2009 12:29 am
Berichten: 3453
henrid schreef:
Piggy schreef:
Is het niet beter om een compleet nieuw systeem zelf op te zetten die zeer makkelijk aan te passen is mochten men wetten aan willen passen?
Gelukkig heb jij meer verstand van beleggen en zul jij het werkelijke rendement verzwijgen, maar wel ineens op gaan geven in een crashjaar (dus kansloos systeem). Maar dat het verouderd is, daar lopen we wel tegenaan ja, maar ook een nieuw systeem kost honderden "man"-jaren werk.


Mijn winst is heel simpel, net als sparen kun je kijken naar de inleg en naar het eind bedrag. Alleen winst berekenen wanneer men gaat beleggen via hefbomen, opties, futures, derivaten en dergelijk. Dan wordt het zeer complex.
Banken en brokers zijn verplicht om alles door te geven. Dat kan en ik wil ook niet niet verdoezelen. Jij wel met je belastingaangifte?
Ik proef uit je tekst dat je denkt dat ik dikke winsten maak wat in jou ogen niet eerlijk is. Het is mijn bewuste risico dat ik met mijn geld beleg en daar mag ik beloont voor worden.
Zo zijn er ook mensen die een zaak openen en dikke winsten (kunnen) maken. Daar is toch niks mis mee om ondernement te zijn?
Kijk naar bijvoorbeeld Jiste Groen die takeaway heeft opgericht. Die is nu multi miljonair. Ja hij heeft veel meer geld dan dat hij nodig heeft, maar hij heeft er hard voor gewerkt. Wij zullen dit waarschijnlijk nooit behalen. Maar moeten wij dit dan afkeuren?
Had hij maar liever geen zaak geopend en gewoon een 8x5 baan moeten nemen?

henrid schreef:
Piggy schreef:
Wat punt b betreft, hoe zit het met werknemers die zelf eerder met pensioen zijn gegaan en de jaren voor het pensioen uit eigen zak hebben betaald? Komen die ook in aanmerking voor deze korting?
Oh, je bedoelt zo'n simpel systeem dat rekening houdt met alle onvoorziene idiote wetswijzigingen in de toekomst en met terugwerkende kracht even kunnen harmoniseren. Elke kronkel die men nu nog toevoegt aan de BD brengt dat instituut dichter bij de afgrond.


De politiek wordt bestuurd door mensen en die verandere nou regelmatig van gedachten. Om zo efficient mogelijk te werken en de kosten zo laag mogelijk te houden zou dus een nieuw belastingssysteem die snel kan reageren op de nodige aanpassing welkom zijn. Of heb je liever het huidige verouderde systeem waar het jaren duurt voordat men iets kan aanpassen?henrid schreef:
Oftewel: Gewoon de vrijstelling een flink stuk verhogen, en we zijn weer een tijdje zoet.


Wat mij betreft prima.

_________________
Je moet niet voor je geld gaan werken, het geld moet voor jou gaan werken!


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 05 jul 2020 10:33 am 
Knaak
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma 18 aug 2008 10:38 am
Berichten: 3736
Aangezien spaargeld niets meer oplevert, de vrijstelling verhogen tot het door de overheid vastgestelde bedrag dat mensen maximaal sparen: 259.000. Alles daarboven naar beleggingstarief, momenteel 1,58%, belasten. Simpel.


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 05 jul 2020 11:00 am 
2 Kwartjes

Geregistreerd: vr 24 dec 2010 10:58 am
Berichten: 663
Dat betekent flink lagere belastingopbrengsten.
Wie gaat dat betalen?

_________________
Neem nodig risico


Omhoog
 Profiel  
 
BerichtGeplaatst: zo 05 jul 2020 11:01 am 
Dubbeltje

Geregistreerd: za 16 mei 2009 9:11 pm
Berichten: 177
De enige échte oplossing is om alleen het reële rendement te belasten, zegt Vijlbrief (en daar heeft hij gelijk in). Probleem hierbij is, volgens Vijlbrief, dat de Belastingdienst de precieze rendementen uit investeringen niet nagaan en dus ook niet belasten (vreemde redenering). Dhr. Vijlbrief gaat voorbij aan de grondslag van de eigen systematiek namelijk dat men belasting is verschuldigd op basis van de door de belastingplichtige aangeleverde gegevens tenzij door de Belastingdienst anders wordt bevonden en vastgesteld. Die systematiek moet voorop staan.
In die zin past het NOB-voorstel precies in de eigen systematiek van de Belastingdienst.


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 75 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende

Advertenties

Sponsors

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
phpBB SEO